Het Museon in Den Haag is een museum voor cultuur en wetenschap. Bezoekers worden geïnspireerd om de wereld te ontdekken en deze met respect te behandelen. In de centrale tentoonstelling One Planet leer je op een leuke manier wat je zelf kan doen om onze aarde leefbaar te houden.

One Planet, de nieuwe vaste tentoonstelling in het Museon, is gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) die geformuleerd zijn door de Verenigde Naties. In One Planet leer je op interactieve en persoonlijke wijze dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan een leefbare planeet. Voorbeelden van thema's die aan bod komen zijn: overbevissing, watervervuiling, energie, vluchtelingen, klimaatverandering en discriminatie.

Het is een leuke, boeiende en leerzame tentoonstelling voor het hele gezin met veel interactie waarbij de bezoekers spelenderwijs antwoord krijgen op de vraag, hoe we met elkaar de aarde leefbaar en gezond houden.