Meebeslissen over de toekomst van Nederland, óók buiten het stemhokje?

Een burgerberaad maakt dit mogelijk

Op 22 november ging Nederland weer naar de stembus, en beslisten we samen over de politieke koers van de komende jaren. Stemmen is iets om te koesteren, al voelt de invloed hiervan voor burgers soms best beperkt. En de politiek heeft niet altijd antwoorden voor grote uitdagingen als klimaatverandering, de wooncrisis en de groeiende kloof tussen arm en rijk. Een burgerberaad geeft burgers een plek aan de beleidstafel, en geeft mensen de kans om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Zo bouwen we samen aan beleid dat beter aansluit op de leefwereld van mensen.

Explainer Burgerberaad: