Vluchtelingen

Op de vlucht, op zoek naar veiligheid

Wereldwijd zijn er meer dan 35,3 miljoen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. Zij ontvluchten hun land voor oorlog, geweld en vervolging. Sommigen hebben de tijd om een tas met spullen te pakken. Anderen niet. Zij moeten alles acuut achterlaten. De vlucht op zoek naar veiligheid zit vol met gevaren. Helaas is hun lange reis dan nog niet voorbij en wacht hen een toekomst vol onzekerheden en uitdagingen. 

In tegenstelling tot een migrant is de definitie van een vluchteling is vastgelegd in het internationaal recht: het Vluchtelingenverdrag (officieel het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen). Dit verdrag is gebaseerd op het principe van ‘non-refoulement’ wat betekent dat een vluchteling niet teruggestuurd mag worden als hij een land ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen onder andere zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of deel uitmaken van een bepaalde sociale groep. Vandaag de dag is dit verdrag geratificeerd door meer dan 145 staten (UNHCR).

Vluchtelingen