Al meer dan 30 jaar werkt International Alert aan positieve vrede en het terugdringen van geweld, over conflictgrenzen heen en met alle partijen bij conflicten.

We zijn ervaren en gerespecteerd en hebben een trotse staat van dienst wat betreft het bewerkstelligen van verandering in fragiele en door conflicten getroffen landen en gebieden.

Onze visie is dat mensen en hun samenlevingen conflicten zonder geweld kunnen oplossen, door samen te werken aan duurzame en inclusieve vrede.

Onze missie is om cycli van geweld te doorbreken en duurzame vrede op te bouwen door:

  • werken met mensen die rechtstreeks door gewelddadige conflicten worden getroffen om duurzame oplossingen te vinden;
  • het vormgeven van beleid en praktijken om geweld te verminderen en te voorkomen en om duurzame vrede te ondersteunen;
  • samenwerken met al diegenen die streven naar vrede om onze collectieve stem en impact te versterken