Van Woorden naar Daden in de Stad van Vrede en Recht

In een stad waar mensen van meer dan 180 nationaliteiten samenkomen en wonen, en waar tegenwoordig bijna 500 internationale organisaties zijn gevestigd, is het best van zelfsprekend dat Den Haag de titel draagt van Vrede en Recht. Maar hoe is dat zo gekomen? En heeft de stad zijn welverdiende titel aan te danken. In acht korte verhalen neemt Just Peace (in samenwerking met gemeente Den Haag) je mee door de geschiedenis, het heden en de toekomst van de Stad van Vrede en Recht.

Het Eerste Verdrag

De oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage (PCA) werd in het eerste verdrag, ook wel het “Convention for the Pacific Settlement of International Disputes” genoemd, geschetst. Dat klinkt als een hele mond vol, maar is inhoudelijk eigenlijk vrij simpel. Door middel van dit verdrag werd bepaald dat internationale conflicten in de toekomst door middel van arbitrage vreedzaam zullen moeten worden opgelost

Wat is arbitrage?
Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechtspraak. Arbitrage is een manier om een conflict op te lossen zonder daarbij de rechter in te schakelen. Hierbij doen deskundigen uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld bouwkundigen) een uitspraak over het conflict.

Met de oprichting van het PCA werd er geschiedenis geschreven; het werd de eerste internationale rechtbank ter wereld die deze aanpak gebruikte voor het oplossen van internationale conflicten. En met succes. Het hof heeft bijgedragen aan het vaststellen van een internationale standaard voor vreedzame oplossingen tussen landen.

De andere verdragen in het Eerste Haagse Vredesakkoord

Het tweede verdrag van de conferentie heette de “Convention respecting the Law and Customs of War on Land,” en het derde is de “Convention on the adaptation to maritime warfare of the principles of the Geneva Conventions on 22 August 1864”. Zoals de namen suggereren, bepaalden deze twee aanvullende verdragen de regels voor oorlogsvoering op het land en de neutraliteit van de maritieme handel, of handel die verband houdt met de zee. Deze twee verdragen creeerden de regels voor de behandeling van krijgsgevangenen, de bescherming van burgers tijdens oorlogstijd en andere aspecten die vallen onder humanitair recht; oftewel, de regels die mensen beschermen die niet of niet meer deelnemen aan oorlogen of conflicten – de onschuldige omstanders.

Wist je dat...
Het Vredespaleis in Den Haag speciaal is gebouwd voor het Permanente Hof van Arbitrage en het Hof vandaag de dag nog steeds binnen diezelfde muren is gehuisvest?

In de verklaringen werden ook afspraken gemaakt over het gebruik van specifieke wapens, met name chemische wapens. Maar omdat niet alle landen het eens konden worden over de voorwaarden voor het gebruik van deze wapens, waren de verklaringen slechts vijf jaar geldig.

De conferentie werd afgesloten en de algemene resolutie luidde als volgt:

“De Conferentie is van mening dat de beperking van de militaire lasten, die momenteel een zware last op de wereld vormen, uiterst wenselijk is voor de verhoging van het materiële en morele welzijn van de mensheid.”

Iedereen was het er unaniem over eens dat het verminderen van militaire uitgaven en middelen op internationaal niveau fysiek en moreel gunstig zou zijn voor het welzijn van iedereen.

De Eerste Haagse Vredesconferentie en Den Haag

De Eerste Haagse Vredesconferentie zette de toon voor Den Haag als internationale stad van Vrede en Stad en haar rol als belangrijk centrum voor diplomatie en internationaal recht. Daarom vond niet vele jaren later ook direct de Tweede Haagse Vredesconferentie plaats (in 1907).

Bovendien hebben zich in de 125 jaar daarna talloze internationale organisaties, rechtbanken, tribunalen, niet-gouvernementele organisaties, agentschappen en kennisinstituten in Den Haag gevestigd. Hierdoor is de stad uitgegroeid tot de bruisende en unieke internationale stad van Vrede en Recht.

Wil je meer weten over de Haagse geschiedenis als Internationale Stad van Vrede en Recht? Volg deze series direct op de Just Peace website of op onze Instagram @justpeacethehague.