Stap voor stap naar een betere toekomst: zeep als bron voor en bijproduct van empowerment

Interview met Esther Pot van The Beautiful Unseen, genomineerd voor De Kartiniprijs - de Haagse Emancipatieprijs.

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart en de Haagse Vrouwendagen die plaatsvinden tussen 4 en 10 maart, heeft Just Peace gesproken met Esther Pot. Esther Pot is sociaal ondernemer en de oprichter van The Beautiful Unseen, één van de drie genomineerden voor De Kartiniprijs. De Kartiniprijs werd voor het eerst ingesteld in 2007 en wordt dit jaar opnieuw uitgereikt als onderdeel van het programma van de Haagse Vrouwendagen, de Haagse viering van Internationale Vrouwendag. De missie van The Beautiful Unseen is om vrouwen in kwetsbare posities een “steuntje in de rug” te geven. Ze helpen voornamelijk vrouwen die uit de Haagse prostitutie zijn gestapt en/of slachtoffers van mensenhandel bij het zetten van stappen naar een betere toekomst.

Van Idee tot Praktijk

In haar streven naar positieve en zinvolle verandering begaf Esther Pot, oprichter van The Beautiful Unseen, in 2021 in gesprek met verschillende Haagse organisaties. Uit eerdere beleidservaringen merkte ze een kloof tussen haarzelf en de doelgroep die ze wilde bereiken. Dit inzicht motiveerde Esther om zich te richten op het versterken van de connectie tussen beleidsmakers en de doelgroep. Voor haar was het essentieel om zich te levelen met mensen die ondersteuning nodig hebben. Op deze manier verkreeg ze inzicht in de kwetsbaarheid en behoeften van slachtoffers van mensenhandel en vrouwen die uit de Haagse prostitutie zijn gestapt.

Esther is zelf afkomstig uit Den Haag en gedurende de coronapandemie, toen ze de stad niet uit kon, besefte ze des te meer dat impact niet altijd grootschalig hoeft te zijn. Je kunt namelijk “waar je ook bent vrucht dragen.” “Ik wou niemand voor de voeten lopen maar wou alleen maar graag versterken wat er al gebeurt en aanvullen wat er nodig is.” Ze ontdekte dat Den Haag al veel middelen aanbiedt, zoals huisvesting, psychologische ondersteuning, voltijdsbanen en bredere sociaal-maatschappelijk werk voor de vrouwen die onderdeel maken van de doelgroep. “Maar juist die eerste stappen richting werk is er nog onvoldoende.” Dit maakt het initiatief van The Beautiful Unseen juist zo impactvol; ze versterken en maken de reeds geboden hulp toegankelijker.

Het directe contact en de tweezijdige communicatie met vrouwen die tot deze doelgroep behoren, blijven centraal staan in de missie en het succes van The Beautiful Unseen. Uiteindelijk draait het om “de impact op de vrouwen” en het faciliteren van hun persoonlijke ontwikkeling.

Het is iets heel klein maar het zijn juist die baby stapjes van een certificaat halen, een nieuwe vriendin maken of zelfstandig naar een locatie komen.

Het Faciliteren naar de Volgende Stap

Esther erkent dat wat deze vrouwen het meest nodig hebben, is "een steuntje in de rug." Ze benadrukt dat vrouwen die uit de Haagse prostitutie zijn gestapt en slachtoffers van mensenhandel met "heel veel uitdagingen" zijn geconfronteerd. Een van de meest prominente daarvan is eenzaamheid. Hier speelt het werk van The Beautiful Unseen een belangrijke rol. Voor vrouwen van een kwetsbare afkomst is het extra moeilijk omdat hun bestaande situatie voortdurende uitdagingen met zich meebrengt. Daarom kunnen de "babystapjes", ook al lijken ze klein, levensveranderend zijn.

Deze steun komt voor de vrouwen in de vorm van zeepworkshops en trainingen. The Beautiful Unseen biedt via deze workshops een veilige ruimte of springplank aan waar deze kwetsbare vrouwen veilig kunnen "leren, zich ontwikkelen en een stap richting werk maken." Eerst volgen de vrouwen een 6 weken durende basiscursus zeep maken. Waaronder een zeepworkshop, een theemomentje, vaak een training empowerment en daarna zeep maken. Terwijl "de zeep alleen een bijproduct is", kan het maken van "iets moois … waar je trots op bent, dat dan verkocht wordt" ook heel empowering zijn. Esther merkt dat dit enorm helpt met het verbeteren van het zelfbeeld van vrouwen.

Daarnaast is het soms moeilijk voor deze vrouwen om "de weg te vinden naar de juiste hulpinstantie". Bovenop hun bestaande eenzaamheid, spreken de vrouwen die The Beautiful Unseen helpt soms niet goed genoeg de Nederlandse taal en dit kan hun eenzaamheid nog meer accentueren.

De kleinste dingen maken de grootste impact.

Succes is natuurlijk moeilijk te definiëren en ziet er voor iedereen net wat anders uit. Na het vragen naar succesverhalen van The Beautiful Unseen, wordt opnieuw het belang van de kleine dingen of behulpzaamheden onderstreept. Esther beklemtoont ook dat het bredere systeem van organisaties samen zorgt voor het succes van deze vrouwen: "wij zijn maar één puzzelstukje in het grote geheel." Het is dus een ecosysteem van ondersteuning dat de effectiviteit van ons sociale vangnet verzekert.

Desalniettemin helpt de steun van The Beautiful Unseen vrouwen weer aan het werk te gaan in een reguliere baan of huisvesting te vinden. "Om al die stapjes te maken, heb je soms wel iemand nodig die je aanmoedigt." Het gaat dus niet alleen om de praktische skills, maar ook om het feit dat er iemand is die achter je staat.

Leren van de Ervaringen van Vrouwen

Esther erkent dat ze veel heeft geleerd van de vrouwen zelf. Ze benadrukt het belang van het kleiner denken en echt te luisteren naar wat de vrouwen nodig hebben. Het levelen met de vrouwen en inspelen op hun behoeften is cruciaal. Esther waardeert de streetwise mentaliteit van de vrouwen, die vaak waardevolle inzichten en trucjes hebben die haar eigen perspectief verrijken. Het leren van de vrouwen zelf is een continu proces, en Esther koestert de unieke bijdragen die elke vrouw brengt.

Emancipatie volgens Esther Pot

"Emancipatie heeft veel te maken met zelfvertrouwen en vertrouwen", zegt Esther. Ze gelooft sterk in het bijdragen aan het herstellen van beschadigd zelfvertrouwen bij vrouwen die veel hebben meegemaakt. "Weten wie je bent en wat je waard bent en daar durven uitstappen, dat is essentieel." Voor Esther gaat het niet alleen om psychologische ondersteuning, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden. Ze benadrukt de kracht van het in jezelf geloven, gecombineerd met de vaardigheden om dat geloof werkelijkheid te maken.

Haagse Vrouwendagen en Bewustwording

Esther ziet de nominatie voor de Kartiniprijs en de aandacht rondom de Haagse Vrouwendagen als waardevolle instrumenten om bewustwording te vergroten. "Ik merk dat veel mensen geen idee hebben van de uitdagingen waarmee mensen met een kwetsbare achtergrond worden geconfronteerd", zegt ze. De extra publiciteit die de nominatie met zich meebrengt, biedt de mogelijkheid om meer mensen bewust te maken van deze problemen en de noodzaak van steun.

Emancipatie heeft veel te maken met zelfvertrouwen en vertrouwen.

Voor Esther is Den Haag uniek als stad van vrede en recht. Ze benadrukt het belang van gelijke rechten en de mogelijkheid voor mensen om in vrede hun eigen keuzes te maken. Dit is van onschatbare waarde voor de vrouwen waarmee ze werkt, die vaak niet de kans hebben gehad om hun eigen dromen waar te maken. Esther ziet Den Haag als een stad die kan bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn en gelijkwaardigheid.

Toekomstplannen voor The Beautiful Unseen

Met betrekking tot toekomstplannen wil Esther meer vrouwen empoweren via hun programma's. Het doel is om vrouwen in staat te stellen zelfstandig keuzes te maken en een vrijer leven te leiden. Daarnaast werkt The Beautiful Unseen aan de ontwikkeling van een nieuw zeepje om op meerdere vlakken te kunnen groeien.

Wil je The Beautiful Unseen ondersteunen? Koop een zeepje of doneer via de webwinkel. Zeepjes zijn nu ook fysiek verkrijgbaar bij de conceptstore Voorlopig Den Haag in Noordeinde! Volg The Beautiful Unseen op Instagram @the.beautiful.unseen. Voor meer informatie, ga naar hun website.

Esther Pot bij de uitreiking van de Kartiniprijs met Humanity Hub-directeur Jill Wilkinson (rechts).