De missie bij Beeld en Geluid Den Haag is om mensen in levenden lijve samen te brengen om te onderzoeken en te bespreken hoe wij allemaal in media leven. Zo willen zij bijdragen aan een open en vrije samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.