Al meer dan dertig jaar leidt De Haagse Hogeschool studenten op tot capabele wereldburgers. Als ‘netwerkhogeschool’ willen we ons voor al onze studenten duurzaam verbinden met externe partners. Op deze manier bevorderen we de kenniscirculatie en ontwikkelen we samen met onze partners de beroepspraktijk. We zien dit als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Voor de grote maatschappelijke uitdagingen zijn ondernemende, creatieve en innovatieve oplossingen nodig. Co-creatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid is hiervoor gewenst. Deze transitie vraagt niet alleen om een veerkrachtige arbeidsmarkt. Ook om onderwijs dat aansluit op ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Onderwijs waarin een leven lang ontwikkelen centraal staat. In deze bruisende regio zien we hoe innovaties de wereld slimmer, schoner en socialer maken. Wij dragen daarin in ons onderwijs én onderzoek aan bij. 

We willen onze studenten zo krachtig maken dat ze de wereld, waarin ze leven kunnen veranderen en verbeteren. Door samen te werken, te groeien en elkaar te stimuleren. Want we hebben nieuwe antwoorden nodig op alle uitdagingen, ver weg en dichtbij. En die vinden we alleen als we doorlopend elkaars inzichten, vaardigheden en technieken delen en leren toepassen: Let’s change. You. Us. The world. 

De Haagse Hogeschool is zeer betrokken bij die uitdagingen, waarvoor u en anderen in het beroepenveld staan. We hebben een groot netwerk van partners. Wellicht hoort u daar al bij of wilt u zich daarbij aansluiten. Wij zien ernaar uit met u samen te werken en bestaande banden te verstevigen.