Waar ooit de schutters van het Sint Sebastiaansgilde bijeen kwamen, ligt tegenwoordig het Haags Historisch Museum. Prachtig gelegen aan de Hofvijver, midden in het historische centrum van Den Haag. Hier leert u alles over de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad Den Haag. Prachtige schilderijen en bijzondere voorwerpen brengen dit verhaal tot leven.

Typisch Haags

Den Haag kent vele gezichten: regeringscentrum, Hofstad, internationale stad van vrede en recht, Beatstad - maar Den Haag is ook de stad van ADO en de Haagse ooievaar. Het Haags Historisch Museum weerspiegelt al deze facetten in haar tentoonstellingen en in de veelzijdige vaste collectie. Uitkijkend op de beroemdste vijver van Nederland, de Hofvijver, ziet u in ons museum de ontwikkeling van de stad op een digitale groeikaart. Stadsgezichten uit verschillende periodes tonen het leven van weleer. Dat de stad een lange geschiedenis kent als politiek en bestuurlijk centrum van Nederland, wordt hier duidelijk. En ook al heeft de Koning hier zijn werkpaleis, toch is Den Haag geen hoofdstad. Met het hof kwam de behoefte aan luxe goederen, terwijl gasthuizen en weeshuizen de armen van de stad opvingen. Haagse chic en de gewone Hagenaars leefden naast en met elkaar. Hoeden en petten wisselden elkaar af.