Eurojust, het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken, is een unieke centrale in Den Haag, waar nationale justitiële autoriteiten nauw samenwerken om Europa veiliger te maken. Eurojust coördineert het werk van deze autoriteiten – van zowel de EU-lidstaten als van derde landen – op het gebied van onderzoek en vervolging van ernstige grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.

Het Agentschap verleent in de verschillende fasen van grens­overschrijdend strafrechtelijk onderzoek operationele ondersteuning op maat. Het biedt complexe vormen van bijstand en coördinatiemechanismen, die waar nodig kunnen worden gecombineerd om grote operaties te ondersteunen. Zo kan Eurojust parallelle onderzoeken coördineren, coördinatievergaderingen organiseren, en gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT's) oprichten en/of financieren. Het plant ook gezamenlijke, in realtime vanuit coördinatiecentra bij Eurojust aangestuurde actiedagen, in het kader waarvan nationale autoriteiten daders kunnen arresteren, georganiseerde criminele organisaties kunnen ontmantelen en beslag kunnen leggen op criminele vermogens.

Eurojust heeft een hecht internationaal netwerk ontwikkeld dat openbare aanklagers uit de hele Europese Unie toegang biedt tot meer dan 50 rechtsgebieden wereldwijd. Het Agentschap heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met een tiental niet-EU-landen. Verschillende daarvan hebben verbindingsmagistraten bij Eurojust gestationeerd, die met hun EU-tegenhangers samenwerken aan internationale zaken. Eurojust werkt ook nauw samen met andere EU-agentschappen en partners die medewerking verlenen in verschillende fasen van de strafrechtketen.