Hike in the Hague: "De kracht zit hem in openheid"


Afgelopen week stond Den Haag in het thema van de Nederlandse rechtsstaat met als hoogtepunt het Rondje Rechtsstaat op zaterdag! Honderden mensen hebben deelgenomen aan deze laatste dag van de Week van de Rechtsstaat, waarbij verschillende organisaties hun deuren openden voor publiek en hen een kijkje achter de schermen hebben gegeven in het Nederlandse "systeem voor een ordelijke en rechtvaardige samenleving". 

Samen met vier gepassioneerde vrijwilligers en een groep gegadigden zijn we op pad gegaan. Alle deelnemende organisaties hebben ons ontvangen met open armen en zo kregen we een inkijkje in een wereld waar je normaliter niet vaak bij stil staat. Hannah (een van de vrijwilligers): "Deze wereld is mij eigenlijk totaal onbekend. Ik weet dat hier beslissingen worden gemaakt die invloed hebben op mij en mijn omgeving maar sta daar natuurlijk niet dagelijks bij stil; laat staan dat ik fysiek aanwezig ben op zo'n plek."

Ook aan de voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens, waakhond van privacy konden mensen lukraak vragen stellen: "Die openheid is wel de kracht hiervan"

Hannah beschrijft hier één van de pijlers van wat de Week van de Rechtsstaat zo belangrijk maakt: transparantie. Het onder de aandacht brengen van de instituties van onze democratische rechtsstaat zorgt voor meer contact tussen wetgeving en burger. Om die reden is het programma niet alleen op kennisdeling van professionals gericht, maar ook op informatieverstrekking aan en openheid jegens het publiek, in het bijzonder de jeugd en jongvolwassenen. Om dat te faciliteren hebben alle deelnemende organisaties (Kabinet van de Koning, de Raad van State, de Eerste en Tweede Kamer, de Hoge Raad, de Raad voor de rechtspraak, het Nationaal Archief, de Autoriteit Persoonsgegevens, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Academies voor wetgeving en overheidsjuristen) verschillende programma's bedacht. In de Tweede Kamer konden belangstellenden bijvoorbeeld in gesprek met Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ook aan voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) konden mensen lukraak vragen stellen in het pand van de privacywaakhond aan de Lange Voorhout. "Die openheid is wel de kracht hiervan", stelt de woordvoerster (ANP).

Met een geslaagde open dag afgelopen zaterdag is de Week van de Rechtsstaat afgesloten, maar het belang van dit onderwerp werkt door. In de podcast 'De Wettenfabriek' wordt er wekelijks aan de hand van actuele fragmenten en gesprekken met deskundigen binnen en buiten de Rijksoverheid gepraat over hoe wetten tot stand komen en werken. Van de voorbereiding bij ministeries, onderhandelingen in Brussel tot debatten in het parlement. 

Leer verder over de rechtsstaat aan de hand van deze podcast!