De Academie voor Wetgeving & Overheidsjuristen organiseert van dinsdag 30 mei tot en met zaterdag 3 juni 2023 de Week van de Rechtsstaat. Onder het thema ‘De toekomst van onze rechtsstaat’ worden die week allerlei lezingen voor professionals (rijksambtenaren, rechters, wetenschappers enz.) georganiseerd over actuele onderwerpen die de rechtsstaat betreffen. Zaterdag 3 juni sluiten we af met een Rondje Rechtsstaat waaraan iedereen, van jong tot oud, mag deelnemen. U bent van harte welkom!