International Peace Day Conference

  • Datum: 21 september 18:00 - 20:30
  • Locatie: Online

Wat is de bijdrage van bemiddelaars aan een vreedzamere en rechtvaardigere wereld?

Mediation lost niet alleen geschillen op, maar kan ook vrede en genezing brengen voor de partijen. Nu conflicten en crises wereldwijd om zich heen grijpen, is er een grotere rol weggelegd voor de overdraagbare vaardigheden en denkwijze van een bemiddelaar en voor de structuur van het bemiddelingsproces. Ter gelegenheid van Wereldvrededag denken we samen met u na over hoe mediators kunnen bijdragen aan een vreedzamere en rechtvaardigere wereld.

We zullen de rol van bemiddelaars bij vredesopbouw onderzoeken, alsook hun belangrijke rol bij het vlot laten verlopen van zaken en het bereiken van milieu-, sociale en bestuurlijke doelstellingen door samenlevingen.

Aangezien advocaten vaak een belangrijke rol spelen bij de beoordeling en het welslagen van mediations, gaan we ook in op bemiddelingspraktijken - hoe verbetert het de praktijk van een advocaat, wat zijn de voordelen voor zowel advocaten als cliënten en wat is de rol van opleiding en de IMI Mediation Advocacy Criteria en certificering.

Sluit u aan bij het International Mediation Institute en een deskundig panel van leiders op het gebied van mediation, de juridische sector en het bedrijfsleven, en denk na over dit platform voor dialoog en kruisbestuiving van ideeën!

This event will take place in English. 

OnlineAanmelden