Het International Mediation Institute is een non-profit stichting, opgericht in april 2007 in Den Haag, Nederland.

Het IMI is de enige organisatie in de wereld die een internationale visie en missie voor mediation hanteert, die lokale jurisdicties overstijgt om wereldwijde professionele normen te ontwikkelen voor mediators en advocaten die betrokken zijn bij collaboratieve geschillenbeslechting en onderhandeling. IMI brengt belanghebbenden bijeen, bevordert het begrip van mediation en verspreidt vaardigheden voor partijen, raadslieden en mediators.

IMI blijft samenwerken met bemiddelaarsinstellingen over de hele wereld om een internationale certificering voor ervaren professionele bemiddelaars tot stand te brengen. Via deze initiatieven biedt IMI een keurmerk voor kwalitatief hoogstaande mediators en mediationopleidingen, niet door uniforme normen te eisen, maar door harmonisatiemechanismen, zoals collegiale toetsing en toetsing door cliënten, en een gedragscode voor mediators op basis van de overkoepelende beginselen transparantie, vertrouwen, bekwaamheid, vertrouwelijkheid en onpartijdigheid.

In plaats van regelgevingsinstrumenten te uniformeren, wil IMI een kader bieden voor uiteenlopende certificeringseisen voor mediators in verschillende landen en in publieke en particuliere dienstverlenende organisaties over de hele wereld. IMI pleegt uitgebreid overleg met bemiddelaars, gebruikers van bemiddeling, instanties voor de erkenning van bemiddelaars, aanbieders van bemiddelingsdiensten, regeringsvertegenwoordigers en anderen die belang hebben bij de ontwikkeling van een internationaal erkend bemiddelingsberoep.

De kern van de minimumnormen voor opleiding die het IMI heeft vastgesteld, is door de Europese Commissie voor de doeltreffendheid van het recht - "CEPEJ" - aanvaard als Europese minimumnorm.