Samen werken aan een wereld zonder chemische wapens

Als uitvoeringsorgaan voor het Verdrag inzake chemische wapens houdt de OPCW met haar 193 lidstaten toezicht op de wereldwijde inspanningen om een ​​hele categorie massavernietigingswapens permanent en controleerbaar uit te bannen. Vijfentwintig jaar na de inwerkingtreding van het verdrag houdt de veelzijdige missie van de OPCW stand. De organisatie werkt aan een wereld zonder chemische wapens, waar chemie wordt gebruikt voor vrede, vooruitgang en welvaart.

Bezoek tijdens de Open Dag de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) – ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede 2013 voor haar uitgebreide inspanningen om de wereld van chemische wapens te ontdoen – om meer te weten te komen over chemische wapens, waarom we moeten samenwerken om volledig elimineren en hoe u kunt bijdragen.

Het doel van de OPCW is om chemische wapens definitief uit te roeien door bestaande voorraden te vernietigen en te voorkomen dat dergelijke wapens opnieuw opduiken. De OPCW voert regelmatig wereldwijde inspecties uit van chemische industriële installaties om toezicht te houden op de productie van chemicaliën die kunnen worden gebruikt bij de productie van verboden wapens. In samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap promoot de OPCW ook het vreedzame gebruik van chemie.

Wil je meer leren?