Het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag maakt deel uit van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het is een graduate instituut voor beleidsgericht kritisch sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat in 1952 is opgericht. 

Het ISS brengt mensen, ideeën en inzichten samen in een multidisciplinaire setting met als doel het kritisch denken te voeden, te stimuleren en te bevorderen en vernieuwend onderzoek te doen als antwoord op de behoeften van de samenleving. ISS heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de gemeenschappen die het bedient in zowel het noorden als het zuiden van de wereld.

ISS biedt twee masterprogramma's: een MA in ontwikkelingsstudies (15 maanden), en een Mundus MA in overheidsbeleid (2 jaar). ISS heeft één overkoepelend onderzoeksprogramma: Global Development & Social Justice, gericht op vier onderzoeksthema's: migratie en diversiteit, milieu en klimaatverandering, sociale bescherming en ongelijkheid, conflict en vrede. Het alumni-netwerk van ISS bestaat uit meer dan 13.000 studenten uit meer dan 100 landen. Meer dan een derde van de ISS-alumni komt uit Afrika, en een aanzienlijk aantal komt uit Azië en Latijns-Amerika.

ISS streeft naar maatschappelijke relevantie in zowel haar onderzoek als haar onderwijs. Ons kwalitatief hoogstaand en maatschappelijk relevant onderzoek, onderwijs en engagementactiviteiten zijn gericht op het informeren van beleid en beste praktijken in ontwikkelingsstudies en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid over de hele wereld. ISS wil een ruimte bieden voor kritisch engagement, dat ingebed is in zowel de lokale als de mondiale samenleving.