HagueTalks is een ontmoetingsplaats voor creatieve geesten, vredesuitvinders en game changers op het gebied van vrede en recht. Het is een podium en broedplaats voor nieuwe ideeën en perspectieven, een forum voor discussie en een startpunt voor concrete actie.

Bij HagueTalks geloven we dat vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven kijken naar vrede en recht aanzet tot innovatief denken en handelen. HagueTalks is ervan overtuigd dat zowel creatieve geesten van binnen als buiten het werkveld van vrede en recht kunnen bijdragen aan de dialoog en de bevordering ervan.

HagueTalks wordt mogelijk gemaakt door Haags project Vrede en Recht. Deze stichting omvat een netwerk van 160 Haagse internationale organisaties en kennisinstellingen die werken aan een vreedzame, rechtvaardige en veilige wereld.