Overgangsrechtspraak: Verleden, heden en toekomst

  • Datum: 22 juni 9:30 - 17:00
  • Locatie: International Institute of Social Studies (Room 4.39)

Deze workshop wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met wetenschappers op het gebied van conflict- en vredesstudies van het International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is onderdeel van het NWO VIDI project 'Building PeaceOpens extern' van Dr David Van der LindenOpens extern.


Over de workshop

De Verenigde Naties pleiten voor transitional justice, dat erop gericht is grieven uit oorlogstijd aan te pakken en verzoening te bevorderen door middel van strategieën als vervolging, herstelbetalingen, amnestie, lustration, waarheids- en verzoeningscommissies en gemeenschappelijke herdenking. Omdat transitional justice-onderzoek zich voornamelijk richt op recente conflicten, blijft het echter moeilijk om de langetermijneffectiviteit van dergelijke maatregelen te evalueren.

De workshop zal zich richten op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen samenlevingen een duurzame vrede bereiken in de nasleep van een burgeroorlog?
  • Brengt overgangsrechtspraak vrede en verzoening?
  • En zullen toekomstige generaties de vredesmechanismen handhaven die door de oorlogsgeneratie zijn ontworpen?

Studenten, medewerkers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Als je dit evenement wilt bijwonen, meld je dan aan door een e-mail te sturen naar d.c.van.der.linden@rug.nl.

International Institute of Social Studies (Room 4.39)


Kortenaerkade 12
2518 AX Den Haag

Toon op kaart

Aanmelden