Sinds 2009 zet Stichting Move zich in voor het creëren van gelijke kansen, het bijdragen aan burgerschapsvorming en het ondersteunen van de talentontwikkeling van Nederlandse kinderen en jongeren. Ook helpt Move de kloof tussen verschillende sociale en culturele groepen binnen de Nederlandse samenleving te bestrijden. Wij geloven dat ontmoetingen tussen verschillende groepen mensen een meer inclusieve samenleving creëren. Als we elkaar beter leren kennen, creëert dat wederzijds begrip, vergroot het individuele kansen en vermindert het de tweedeling binnen de samenleving.

Move draagt hieraan bij door projecten op basisscholen en middelbare scholen, waarbij studentvrijwilligers met de kinderen of jongeren een actie organiseren voor de mensen in hun buurt. De talenten en interesses van de kinderen en jongeren staan centraal in deze projecten. Voorbeelden van eerdere projecten zijn een bordspelmiddag in het plaatselijke verpleeghuis, een gezonde lunch voor de buurt en een zelfgemaakte muurschildering om de straten in de buurt op te fleuren.

Om inzicht te krijgen in onze projecten en deze verder te ontwikkelen, onderzoekt Move haar impact door middel van enquêtes, interviews en evaluaties. Meer dan 80% van de VMBO-leerlingen geeft aan dat ze zich trots en gewaardeerd voelen na hun project. Ook willen deze leerlingen vaker iets voor anderen doen en ervaren ze veel eigen verantwoordelijkheid.

At Move, ownership and creativity are of paramount importance. We give the children and students space to prepare the action themselves, and they are encouraged to implement their own ideas and talents into the action from start to finish. Move supports the project process in different ways, from offering didactics training to volunteers to helping set up the activity.

Would your organization, school or fund like to collaborate with Stichting Move? Contact us at info@stichtingmove.nl. More information about our projects and our impact can be found on our website.