‘Muziek kan alles. Het Residentie Orkest wil alle inwoners van Den Haag laten ervaren wat muziek met je kan doen. Het orkest is altijd op zoek naar de relevantie van muziek en naar hoe we ons verhouden tot de wereld én elkaar. Muziek verbindt, leert luisteren en geeft kleur aan het leven.’

Sven Arne Tepl, Algemeen en Artistiek Directeur


Symphony 2030 is de titel van de maatschappelijke pijler van het Residentie Orkest en komt voort uit de ambitie om relevant en betekenis vol te zijn voor alle inwoners van de stad, uit alle lagen van de samenleving. Met projecten als RO in de wijk, het Stadsorkest The Residents en op maat gemaakte en thematische projecten met maatschappelijke partners willen we inwoners van Den Haag inspireren en met elkaar verbinden.  We zetten de kracht van muziek in om ontmoetingen en onderlinge betrokkenheid te stimuleren, om bepaalde thema's te belichten en om bruggen te bouwen.  

We brengen mensen van uiteenlopende achtergronden samen en geven iedereen de kans om te kunnen genieten van klassieke klanken. We bieden kinderen die in armoede opgroeien de mogelijkheid zich muzikaal te uiten. En we geven maatschappelijke thema's via projecten een podium.

Den Haag is een stad met grote uitdagingen op het gebied van polarisatie, kansenongelijkheid en armoede. Het is ook een stad van grote culturele en artistieke rijkdom. We geloven in de kracht van muziek als instrument om positieve verandering te realiseren en we agenderen zodoende thema’s als discriminatie, kansenongelijkheid, armoede en klimaatverandering via de muziek. Muziek verrast, verbindt en verwondert.

Samen met inwoners en partners zetten we positieve verandering in gang. Daar hebben we in geïnvesteerd en daar investeren we nog steeds in door te werken vanuit co-creatie. Wij hebben geleerd dat je als je niet met een panklaar idee komt, maar juist met een vraag of wens en luisterend oor naar wat er speelt in de Haagse wijken, je samen op weg kunt, naar een gedeeld waardevol en vernieuwend concept.

In 2023 hebben we met Symphony 2030 bereikt:

65 activiteiten 7260 mensen in alle stadsdelen van Den Haag

517 'social seats' bij concerten in Amare en in het Paard

7777 inwoners van regio Den Haag totaal


RO in de wijk

Voor de Hagenaars die niet naar onze concerten in Amare kunnen komen – omdat ze hier niet toe in staat zijn, of omdat ze nooit eerder met klassieke muziek in aanraking zijn gekomen – maken we het makkelijk: onze musici komen naar ze toe! Met gratis wijkconcerten, groot en klein, willen we Haagse buurtbewoners met elkaar verbinden en laten genieten van de kracht van muziek. Zie hier een kort filmpje over RO In de wijk.