De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) staat aan het hoofd van een in 1992 door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) opgericht instituut. 

De post werd in 1992 gecreëerd om etnische spanningen die de vrede, de stabiliteit of vriendschappelijke betrekkingen tussen de 57 OVSE-landen in gevaar kunnen brengen, op te sporen en snel op te lossen. Sindsdien is "integratie met respect voor diversiteit" de leidraad geweest voor de werkzaamheden van de opeenvolgende Hoge Commissarissen bij hun voortdurende inspanningen om bruggen te slaan tussen gemeenschappen. 

De functie wordt in het mandaat van de Hoge Commissaris omschreven als "een instrument van conflictpreventie in een zo vroeg mogelijk stadium". Dit betekent dat de Hoge Commissaris werkt aan het aanpakken van de langetermijnoorzaken van interetnische spanningen en oplossingen zoekt om urgente situaties in te dammen en te deëscaleren. De Hoge Commissaris tracht spanningen waarbij nationale minderheden betrokken zijn en die tot een conflict binnen het OVSE-gebied zouden kunnen leiden, te verminderen en geeft de OVSE "vroegtijdige waarschuwingen" wanneer etnische spanningen tot een conflict dreigen te leiden. De Hoge Commissaris geeft ook regelmatig aanbevelingen en richtsnoeren aan de 57 deelnemende OVSE-staten over beleidsmaatregelen om de voordelen van hun diverse samenlevingen te benutten.


Voor inzicht in de thematische werkzaamheden van de opeenvolgende Hoge Commissarissen, zie onze reeks korte geanimeerde video's (in 8 talen) op YouTube en op de website van de OVSE HCNM.


2024 Max van der Stoel Award

Oproep voor nominaties!

De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) van de OVSE nodigt mensen uit om een kandidaat (een individu of een organisatie) te nomineren.

Wat is de Max van der Stoel Award?

De Max van der Stoel Award is een prijs van €50.000 die om het jaar wordt uitgereikt aan een individu of organisatie, als erkenning voor buitengewone inzet/prestaties teneinde de positie van nationale minderheden in de OVSE lidstaten te verbeteren. De prijs is in 2001 ingesteld door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en eert Max van der Stoel, die de eerste Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE was.

De 2024 uitreikingsceremonie zal in het najaar plaatsvinden in Den Haag.

Nominaties

Deadline 31 maart 2024

OVSE veldoperaties, instellingen en delegaties: Nomineer hier via het online formulier; per e-mail naar: mvds@hcnm.org; of schrijf naar: Max van der Stoel Award, OSCE HCNM, Prinsessegracht 22, 2514 AP Den Haag, Nederland.

Alle anderen: Geef jouw voorgestelde kandidaat door aan de OVSE-veldoperatie of OVSE-delegatie in jouw land of regio, zodat zij kunnen beslissen of ze jouw inzending nomineren. Je kunt ook een kandidaat voordragen aan het kantoor van de HCNM:

  • via het online formulier hier;
  • per e-mail naar: mvds@hcnm.org; of
  • schriftelijk naar:

Max van der Stoel Award

OSCE HCNM

Prinsessegracht 22

2514 AP Den Haag

Nederland

Vermeld de naam en contactgegevens van jouw kandidaat, en de reden voor je nominatie (100-200 woorden, in het Engels).