Impunity Watch is een internationale non-profitorganisatie die met slachtoffers samenwerkt om diepgewortelde structuren van straffeloosheid uit de wereld te helpen, ernstige mensenrechtenschendingen te herstellen en gerechtigheid en vrede te bevorderen.

Het gezamenlijke werk met slachtoffers, overlevenden en gemeenschappen die getroffen zijn door ernstige mensenrechtenschendingen staat centraal bij alles wat ze doen.

Ze analyseren, bepleiten en werken samen om lokale gemeenschappen te helpen verantwoording te vragen voor grove mensenrechtenschendingen en systematisch onrecht. In hun werk, hanteren ze een bottom-up, participatieve en contextgevoelige aanpak en ondersteunen wij slachtoffers en overlevenden bij het uitoefenen van hun rechten. Hun werk is juridisch, sociaal en politiek. 

IW begon haar werk in 2004, in antwoord op oproepen van Guatemalteekse mensenrechtengroeperingen voor meer steun in hun strijd voor genoegdoening na het interne gewapende conflict van 1960-1996. Het werd in 2008 in Nederland geregistreerd als onafhankelijke stichting. Vandaag de dag werkt IW in een groot aantal landen en heeft kantoren in Burundi, Guatemala en Nederland.