Netwerk Haagse Helpers droomt van een sociaal verbonden stad waarin elke Haagse jongere zich bewust is van zijn of haar talenten en deze wil inzetten voor kwetsbare stadsgenoten.

Haagse Helpers is het jongerennetwerk van Den Haag dat hulp biedt aan mensen met weinig of geen netwerk. Ze geloven in het creëren van een win-win situatie, waarbij we jongeren actief inzetten om hulpbehoevende stadgenoten te helpen. Zo zijn we samen één stad.

"Wij willen dit bereiken door jongeren te activeren en inspireren om vrijwillig hulpactiviteiten uit te voeren. Daarnaast bieden we onze vrijwilligers community en mogelijkheden tot zelfontwikkeling door middel van trainingen en workshops. Bij Haagse Helpers worden verschillende werelden met elkaar in ontmoeting gebracht."