Find Out Why

Find Out Why is een onafhankelijke not-for-profit organisatie, opgericht om digitale vaardigheid te bevorderen door maatschappelijke betrokkenheid en innovatie met impact.

Bij Find Out Why is het drijvende doel achter ons werk:

Find Out Why stimuleert gezonde participatie in de digitale samenleving om de waarde van betrouwbare informatie online te verhogen, en om de betekenisvolle impact van digitale beheersing voor het goede te vergroten.

Find Out Why werkt graag met mensen die er om geven, die kennis en vaardigheden hebben, die meningen en ideeën hebben over hoe we de wereld beter kunnen maken.

Bij Find Out Why realiseren we ons dat het niet makkelijk is om de negatieve verstoringen te bestrijden, zoals: verkiezingsinterferentie, desinformatie, diepe fakes, identiteitsdiefstal en zelfs trolling. Wij geloven dat het belangrijk is om als medeburgers in de burgermaatschappij vragen te stellen en ons aan te sluiten bij organisaties en individuen die betrouwbaar zijn.

Ons werk

LinkedIn