Find Out Why is een onafhankelijke not-for-profit organisatie, opgericht om digitale vaardigheid te bevorderen door maatschappelijke betrokkenheid en innovatie met impact.

Bij Find Out Why is het drijvende doel achter ons werk:

  • het ondersteunen en versterken van ethische programmering voor sterkere, meer veerkrachtige en gezondere online gemeenschappen.
  • het versterken van onze individuele capaciteit voor meer digitale vloeiendheid en digitaal bewustzij
  • burgers inspireren om zelf invloed uit te oefenen in het digitale landschap: om digitale inhoud te gebruiken, te creëren en zelfs uit te dagen.

Find Out Why stimuleert gezonde participatie in de digitale samenleving om de waarde van betrouwbare informatie online te verhogen, en om de betekenisvolle impact van digitale beheersing voor het goede te vergroten.

Find Out Why werkt graag met mensen die er om geven, die kennis en vaardigheden hebben, die meningen en ideeën hebben over hoe we de wereld beter kunnen maken.

Bij Find Out Why realiseren we ons dat het niet makkelijk is om de negatieve verstoringen te bestrijden, zoals: verkiezingsinterferentie, desinformatie, diepe fakes, identiteitsdiefstal en zelfs trolling. Wij geloven dat het belangrijk is om als medeburgers in de burgermaatschappij vragen te stellen en ons aan te sluiten bij organisaties en individuen die betrouwbaar zijn.

Ons werk

  • Wij betrekken belangrijke wereldwijde en lokale belanghebbenden bij het streven naar digitale vloeiendheid en het beheersen van digitale navigatie.
  • Wij bevorderen digitale geletterdheid en rusten burgers uit met de middelen om die geletterdheid om te zetten in digitale vaardigheid.
  • Wij werken samen met organisaties om digitaal bewustzijn te bevorderen.
  • We ontwikkelen strategieën om digitale burgers mondiger te maken.
  • We organiseren boeiende en educatieve evenementen.
  • We creëren mogelijkheden voor burgers om het concept van digitale vaardigheid in zijn geheel te omarmen.