Europa veilig houden

Europol is het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving. Het belangrijkste doel is om van Europa een veiliger plek te maken voor burgers door rechtshandhavingsinstanties in de 27 lidstaten van de Europese Unie bij te staan. Europol doet dit door de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en zware georganiseerde misdaad te vergemakkelijken. De huidige uitvoerend directeur van Europol is Catherine De Bolle, die werd benoemd door de Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Ze nam de post in mei 2018 over.

Het bureau werkt samen met wetshandhavingsinstanties, de academische wereld en de particuliere sector in landen binnen en buiten de EU. Lidstaten en niet-EU-landen waarmee Europol overeenkomsten heeft gesloten, worden bij Europol vertegenwoordigd door ten minste één verbindingsofficier.

De wortels van Europol gaan terug tot de oprichting van de EU-drugseenheid in 1993. Het werd een EU-agentschap in 2010. In de loop van de tijd is het agentschap uitgegroeid tot het centrale knooppunt voor criminele informatie in de EU. Het hoofdkantoor van Europol is gevestigd in het internationale gebied van Den Haag en biedt onderdak aan meer dan 1000 medewerkers en verbindingsofficieren.

Europol kan de onderzoeken van nationale agentschappen dagelijks ondersteunen dankzij haar netwerk van getrainde criminele analisten en het gebruik van de modernste technologie. De operationele activiteiten van Europol zijn gericht op tal van misdaadgebieden, waaronder:

  • illegale drugs
  • mensenhandel
  • vergemakkelijkte illegale immigratie
  • cybercriminaliteit
  • criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom
  • vervalsing van de euro
  • BTW-fraude
  • witwassen van geld en opsporing van activa
  • mobiele georganiseerde misdaadgroepen
  • terrorisme

Europol organiseert grote internationale evenementen zoals de Europol-INTERPOL Cybercrime Conference en de European Police Chief Convention (EPCC) - een jaarlijks evenement dat politiechefs en hooggeplaatste vertegenwoordigers uit de EU en daarbuiten samenbrengt om huidige en opkomende criminele dreigingen te bespreken, uitdagingen en kansen.