Terrorisme en buitenlandse strijders

  • Datum: 23 mei 10:30 - 12:00
  • Locatie: Anna van Buerenplein 301, Room 2.21 (Auditorium)

Terrorisme en buitenlandse strijders

Het verschijnsel van terugkerende buitenlandse strijders (RFF's), een term die ruim kan worden gedefinieerd en zowel potentiële terugkeerders uit plaatsen waar terroristische groeperingen actief zijn als daadwerkelijke terugkeerders omvat, heeft een aantal uitdagingen voor staten en internationale organisaties gecreëerd. Het verschijnsel RFF leidt tot juridische, morele en veiligheidsproblemen op horizontaal niveau (d.w.z. de relatie tussen staten) en op verticaal niveau (d.w.z. de relatie tussen staten en individuen). Hoewel het fenomeen van buitenlandse strijders geen uniforme beweging is, aangezien het een breed scala aan actoren, motivaties en ideologieën omvat, en bewegingen van en naar vele delen van de wereld omvat, zal deze lezing zich voornamelijk richten op de terugkeer van individuen uit Syrië en Irak naar westerse landen. We zullen inzoomen op hoe internationale organisaties, in het bijzonder de Verenigde Naties, de proliferatie van wetgeving hebben aangemoedigd om het reizen naar gebieden waar terroristische groeperingen actief zijn, strafbaar te stellen. Universiteit Leiden zal kritisch kijken naar de strafrechtelijke reacties en de nieuwe strafbare feiten die als gevolg van deze internationale impuls zijn gecreëerd om veroordeling mogelijk te maken van personen die hebben gereisd of van plan waren te reizen naar gebieden waar terroristische groeperingen actief waren. Ze zullen zich concentreren op het gebrek aan individualisering van de straffen en de tenuitvoerlegging ervan ten koste van de sociale reïntegratie.

Deze lezing bouwt voort op het gezamenlijk uitgegeven boek (door de redacteuren Francesca Capone, Christophe Paulussen en Rebecca Mignot-Mahdavi) Returning Foreign Fighters: Responses, Legal Challenges and Ways Forward, waarin wordt ingezoomd op de vaak snelle reacties van de internationale gemeenschap en individuele staten op terugkerende buitenlandse strijders en hun families, met de nadruk op repatrianten uit Syrië en Irak naar Europese landen. Het gaat ook in op het lot van familieleden van geweldplegers, en op de dreiging die voor Europese of andere landen uitgaat van door conflicten geharde repatrianten die zorg en rehabilitatie nodig hebben, maar die ook een reële bedreiging voor de veiligheid van anderen kunnen vormen.

Biografie van de spreker

Dr. Rebecca Mignot-Mahdavi is docent internationaal recht en veiligheid aan de Universiteit van Manchester en directeur van het LLM-programma Public International Law/International Law & Security. Zij is redacteur van de sectie Rechtstheorie van het Leiden Journal of International Law en medevoorzitter van de ESIL Interest Group on International Law and Technology. Haar boek Drones and International Law: A Techno-Legal Machinery is in voorbereiding bij Cambridge University Press (mei 2023). Rebecca is gepromoveerd aan het Europees Universitair Instituut en de École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Het onderzoek van Rebecca situeert zich op het gebied van digitaal veiligheidsrecht en governance. Het reflecteert op techno-juridische bestuursvormen en op de zich ontwikkelende juridische en beleidsmatige capaciteit om veiligheidsdreigingen aan te pakken, waarbij nieuwe vormen van transnationale risico's, strategieën voor risicovoorspelling en technologie een rol spelen. Haar expertise in internationaal publiekrecht, internationale rechtstheorie, grondrechten en strafrecht stelt haar in staat deze techno-juridische fenomenen uitgebreid te onderzoeken, over de rigide disciplinaire grenzen heen.

Biografie van de voorzitter


Otto Spijkers is universitair docent aan de Faculteit Governance and Global Affairs van de Hogeschool Leiden. Hij is tevens universitair docent aan het Amsterdam University College (AUC), waar hij een cursus internationaal recht doceert. Voordat hij bij het LUC en AUC kwam, was Otto hoogleraar internationaal recht aan het China Institute of Boundary and Ocean Studies van Wuhan University en het Research Institute of Environmental Law van deze universiteit. Hij is nog steeds hoofdredacteur van het Chinese Journal of Environmental Law. Voordat hij bij de Wuhan Universiteit kwam, werkte hij bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en het Nederlands Instituut voor Zeerecht van de Universiteit Utrecht, Nederland. Hij schreef zijn proefschrift, getiteld The United Nations, the Evolution of Global Values and International Law, aan het Grotius Centre for International Legal Studies van de Universiteit Leiden.

Inschrijven is niet nodig. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar o.spijkers@luc.leidenuniv.nl. De lezing maakt deel uit van de cursussen Global Security and Collective Action en Sovereignty and Statehood. Alle andere studenten en medewerkers van het LUC zijn van harte uitgenodigd.

Anna van Buerenplein 301, Room 2.21 (Auditorium)


Anna van Buerenplein 301
2595 DG The Hague

Toon op kaart

Aanmelden