Dialoog: Bouwen aan vertrouwen tussen samenleving en overheid

  • Datum: 22 april 18:00 - 21:00
  • Locatie:

In deze dialoog onderzoeken we het vertrouwen dat we hebben in de overheid, en het vertrouwen van de overheid in ons. Er komen drie groepen bij elkaar op deze avond: stadsbewoners, mensen die werken bij de overheid, en mensen die bemiddelen tussen overheid en samenleving. Ieder brengt zijn eigen perspectief op het vertrouwen tussen overheid en samenleving in.

We bevragen elkaar op ervaringen waarin er vertrouwen was. Hoe zien die ervaringen eruit? Wat was dat vertrouwen, wat deed jij wat deed de ander, wat waren de omstandigheden, wat maakte dat dat vertrouwen er was…

Vanuit die persoonlijke ervaringen kijken we naar de kwaliteiten van vertrouwen. In de toekomstdroom zien we een land waarin die kwaliteiten volop aanwezig zijn. Wat gebeurt er in en tussen de overheid en mensen in de samenleving? Hoe laat ieder vertrouwen groeien en bloeien en in het bijzonder diegenen die bemiddelen tussen overheid en samenleving? We eindigen met voornemens voor concrete stappen om vertrouwen te bouwen en te laten floreren.

Deze dialoogbijeenkomst is inclusief maaltijd en wordt georganiseerd door TwijnstraGudde in samenwerking met Dialoog in Den Haag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Femke Alberda via femke@dialoogindenhaag.nl of op of op 06 - 48 106 742.Aanmelden