The London Story is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie gevestigd in Nederland.
De doelstellingen van de stichting zijn het onderzoeken van mensenrechtenschendingen en -misbruiken, het analyseren en documenteren van gouvernementele en niet-gouvernementele acties die mensenrechtenschendingen en -misbruiken in stand houden of negeren, en het pleiten voor gerechtigheid, vrede en collectieve actie tegen ernstige mensenrechtenschendingen.

De stichting richt zich specifiek op misinformatie, desinformatie, haatzaaiende taal en online propaganda die leiden tot schendingen van fundamentele mensenrechten op leven, vrijheid en gezondheid over de hele wereld.