Kunstcentrum Stroom Den Haag is een veelzijdige organisatie met verschillende verantwoordelijkheden en functies voor Nederland, Den Haag en het internationale kunstenveld. Ten eerste programmeert Stroom als presentatie-instelling hedendaagse kunst in brede zin en op uiteenlopende manieren. Ten tweede is Stroom verantwoordelijk voor het ‘niet-museale kunstbeleid' van de stad Den Haag, hetgeen zich uit in beleid en programma op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Als derde draagt Stroom zorg voor het ondersteunen en stimuleren van Haagse kunst en kunstenaars.

Stroom zet de verbeelding in om het denken over maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken te verrijken en te verhelderen. Vanuit een geloof in de maatschappelijke potentie van beeldende kunst en in het vertrouwen dat zij daarom een maatschappelijk draagvlak zal vinden, formuleert Stroom een kunstinhoudelijk programma waarbij de verbinding met de stad en de betekenis voor de (stedelijke) samenleving prioriteit heeft.

De kwaliteit van Stroom's programma, de integriteit van de werkwijze en de internationale oriëntatie geven Stroom een institutionele status. Zij combineert die uitgangspositie met een toegankelijke, informele, persoonlijke en betrokken houding en publieksbenadering. Daarbij staat wederzijdse uitwisseling centraal. De menselijke maat is cruciaal.

Stroom werd in 1990 opgericht als onafhankelijke stichting. Voor de naam Stroom is gekozen omdat die staat voor energie en beweging.

Stroom Den Haag wordt financieel ondersteund door de gemeente Den Haag. Het programma wordt structureel mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en BankGiro Loterij Fonds. Per project en/of tentoonstelling worden we ook ondersteund door diverse andere fondsen (zie de desbetreffende activiteiten).