SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland.

We zijn met meer dan 1.250 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.

We moedigen elkaar aan een volgende stap te zetten. Leden van SDG Nederland laten in de community zien hoe ze aan de doelen bijdragen. Burgers ontmoeten elkaar voor lokale SDG-acties. Zeventien alliantiecoördinatoren zorgen voor expertise rond elk van de SDG’s.

De Stichting SDG Nederland faciliteert deze beweging. Ons bureau bestaat uit zes werknemers in het SDG House (KIT) in Amsterdam. Ook de overheid stimuleert brede inzet op de SDG’s onder regie van de nationale SDG-coördinator, Sandra Pellegrom. Wij werken vanuit de maatschappij, zij vanuit de overheid.