IHE Delft is opgericht in 1957 en heeft sindsdien ruim 20.000 water experts opgeleid uit 160 landen. 

De kennis die zij opdoen in Delft nemen zij mee naar hun thuisland waar het merendeel al werkzaam is in de watersector. Sommige van deze landen kampen met enorme water gerelateerde problemen zoals overstromingen, droogte, slechte riolering en drinkwater of er is beperkte kennis van duurzaam watermanagement.

Naast onderwijs voert IHE Delft onderzoek uit en werkt samen met Nederlandse en lokale partners aan capaciteitsopbouw projecten over de hele wereld.  Het instituut zet zich actief in voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, in het bijzonder doel nummer 6 dat zich richt op schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen.