Onze visie is een wereld waarin iedereen leeft in waardigheid en als gelijken voor de wet. We stellen mensen en hun gemeenschappen in staat om hun rechten op te eisen, en bieden overheden en justitie professionals de knowhow om deze rechten te realiseren.

We nodigen iedereen uit om met ons samen te werken. IDLO is de enige wereldwijde intergouvernementele organisatie die zich exclusief inzet voor het bevorderen van de rechtsstaat en duurzame ontwikkeling. IDLO heeft ervaring in meer dan 90 landen over de hele wereld en werkt met verschillende rechtsstelsels. Ons netwerk omvat duizenden experts, alumni en partners. IDLO, opgericht als een intergouvernementele organisatie in 1988, heeft sinds 2001 de status van waarnemer van de Verenigde Naties en vestigde zich in 2014 in Den Haag, stad van Vrede en Recht.

Rechtsstaatopbouw

Om de rechtsstaat te begrijpen, moeten we verder denken dan rechters in toga’s. De rechtsstaat is meer dan een kwestie van een eerlijk proces, het is een motor voor gerechtigheid en ontwikkeling. De drie begrippen zijn onderling afhankelijk; als ze gerealiseerd worden, versterken ze elkaar. Voor IDLO is de rechtsstaat niet alleen een kwestie van wetten en procedures, maar omvat het ook cultuur en een dagelijkse praktijk.

Het is onlosmakelijk verbonden met gelijkheid, van toegang tot het recht en onderwijs, van toegang tot gezondheid en de bescherming van de meest kwetsbaren. Het is cruciaal voor de levensvatbaarheid van gemeenschappen en naties, en voor het milieu dat hen in stand houdt. Onze onderscheidende focus zorgt ervoor dat we deelnemen aan enkele van de meest urgente wereldwijde gesprekken. Bij de Verenigde Naties en andere fora, bij het helpen formuleren van een nieuw ontwikkelingsparadigma, en bij het bepalen wat rechtvaardigheid inhoudt en hoe het te bereiken, brengt IDLO meer dan drie decennia ervaring in het denken over - en het helpen implementeren - van de rechtsstaatopbouw mee.

Toegang tot het recht

Gerechtigheid is van cruciaal belang als we rechten en waardigheid voor iedereen willen waarborgen. Maar individuen, groepen en gemeenschappen over de hele wereld - vrouwen, kinderen en jongeren, migranten, etnische en seksuele minderheden - hebben vaak moeite met toegang krijgen tot het recht. Toegankelijkheid van het recht is een kwestie van vraag en aanbod: het houdt in dat mensen in staat worden gesteld recht te vinden en dat de mechanismen worden veiliggesteld om het recht te realiseren. Met andere woorden, rechten worden toegekend aan degenen die deze kunnen claimen. Daarom vormt juridische empowerment aan de basis, naast het opbouwen van capaciteit in de justitiële sector, de kern van IDLO’s betrokkenheid.