Wij zijn hier om mondiaal bestuur te bevorderen teneinde ongekende maatregelen te treffen op het gebied van welvaart, gezondheid, onderwijs, vrede en rechtvaardigheid.

"Wij, de volkeren" - zoals het VN-Handvest ons in zijn preambule noemt - hebben een diepe behoefte aan doeltreffende en geloofwaardige mechanismen van internationale samenwerking die de huidige en toekomstige belangen van de mensheid als geheel dienen en de planetaire systemen waarvan wij afhankelijk zijn, veiligstellen.

Hoewel de onderlinge afhankelijkheid spanningen heeft veroorzaakt tussen de traditionele opvattingen van nationale soevereiniteit en het idee van een collectieve oplossing van problemen, is het Forum voor Mondiaal Bestuur van mening dat een gezamenlijk, gecoördineerd optreden, gebaseerd op zorgvuldig gedefinieerde en legitieme gemeenschappelijke doelstellingen, de snel tanende doeltreffendheid van de huidige mechanismen voor mondiaal bestuur kan herstellen.

Gezien de realiteit van de globalisering en de huidige wereldwijde risico's zijn wij ervan overtuigd dat de nationale autonomie van staten het best gediend is met versterking van de internationale rechtsorde, collectieve veiligheid en gezamenlijk milieubeheer.