Den Haag Meldt is het antidiscriminatiebureau voor inwoners van Den Haag. Hier worden discriminatiemeldingen geregistreerd. 


De wet verplicht gemeenten om burgers met discriminatieervaringen te helpen met het halen van hun recht. De gemeentelijke ombudsman heeft op verzoek van de gemeente Den Haag die taak op zich genomen. Met ingang van juli 2017 kunnen burgers die in Den Haag wonen klachten over discriminatie indienen bij Den Haag Meldt. De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en onderzoekt de discriminatieklachten. Het melden kost niets