Het Vredespaleis in Den Haag huisvest het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. Deze  instellingen worden ondersteund door de Bibliotheek van het Vredespaleis, een van de meest prestigieuze bibliotheken op haar vakgebied die door juristen, wetenschappers en studenten uit heel de wereld wordt geraadpleegd. De Carnegie Stichting is de eigenaar en beheerder van het Vredespaleis.

Wij heten u graag welkom in het Visitors Centre van het Vredespaleis. Een eigentijdse tentoonstelling en een indrukwekkende film geven u in 30 tot 45 minuten een introductie op de totstandkoming van het Vredespaleis en de gerechtelijke instellingen die hier gevestigd zijn. De informatie is beschikbaar via een audiotour in tien talen, namelijk Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Russisch, Arabisch, Italiaans en Portugees. Ook is er een audiotour speciaal voor kinderen.

Na een rondgang in het Visitors Centre zult u nieuwsgierig geworden zijn naar wat zich achter de imposante fa├žade van het Vredespaleis bevindt. De deuren van het Vredespaleis openen zich met regelmaat voor het publiek. U loopt zelf van zaal naar zaal, een gids wacht u op om u te vertellen over het gebouw, de instellingen die er gehuisvest zijn en de kunstwerken waarmee het gebouw is aangekleed. Tijdens uw rondgang doet u de Grote Rechtszaal, de Kleine Rechtszaal en de Japanse Zaal aan, zo krijgt u een impressie van de mooiste zalen in het gebouw.

Naast het faciliteren van de gerechtshoven (“Vrede door Recht”), stimuleert de Carnegie Stichting vredesbevorderende activiteiten. In het Vredespaleis worden jaarlijks meer dan 90 evenementen georganiseerd om uitwisseling en begrip te bevorderen en “Vrede door Dialoog” te faciliteren. Onze kunstcollectie bevat meer dan veertig geschenken uit de hele wereld en stelt ons in staat om te werken aan “Vrede door Cultuur”.  Daarnaast dragen wij door het huisvesten en ondersteunen van de Haagse Academie voor Internationaal Recht en het beheer van de bibliotheek bij aan “Vrede door Educatie” en stimuleren wij mensen om zichzelf voortdurend te blijven onderwijzen, zoals onze oprichter Andrew Carnegie dat deed.

Vredespaleis werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN