De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) staat aan het hoofd van een in 1992 door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) opgericht instituut. De taak van de Hoge Commissaris is het zo vroeg mogelijk signaleren van etnische spanningen die de vrede, stabiliteit of de vriendschappelijke betrekkingen binnen en tussen de OVSE-landen in gevaar kunnen brengen. Sinds oprichting heeft ‘Integratie met respect voor diversiteit’ het werk van de verschillende Hoge Commissarissen geleid in het streven om segregatie tegen te gaan en bruggen te bouwen tussen gemeenschappen.

In het mandaat van de HCNM wordt de Hoge Commissaris omschreven als een instrument ter voorkoming van conflicten in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat wil zeggen dat gewerkt wordt aan zowel het beperken en de-escaleren van spanningen, als het aanpakken van de onderliggende oorzaken van die spanningen. Waar nodig waarschuwt de Hoge Commissaris de OVSE middels ‘early warning’ wanneer spanningen zich desalniettemin dreigen te ontwikkelen tot een conflict.

Sinds 19 juli 2020 is Christophe Kamp, Directeur van het kantoor van de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden, belast met de rol van Officer-in-Charge, tot de benoeming van de volgende Hoge Commissaris, naar verwachting in december 2020.

Voor informatie over het thematische werk van de verschillende Hoge Commissarissen, verwijzen wij naar onze serie korte animatiefilmpjes (in 8 talen) op youtube en op de website van de OVSE HCNM.

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN