The Chemical Weapons Convention

The Chemical Weapons Convention is het meest succesvolle ontwapeningsverdrag, dat een hele groepering van massavernietigingswapens elimineert. Het bevat een alomvattend verbod op de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden, de overdracht en het gebruik van chemische wapens. The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De OPCW is gevestigd in Den Haag, Nederland.

Bezoek de OPCW

Bezoek de OPCW tijdens de editie 2021 van de Haagse Internationale Open Dagen/Just Peace Month. De gemeente Den Haag biedt een beperkt aantal wandeltochten aan, waarbij u de kans krijgt te luisteren naar een korte presentatie over het werk van de organisatie net buiten het hoofdkantoor van de OPCW en inzicht krijgt in de internationale inspanningen om de wereld te bevrijden van chemische wapens.

  • Leer hoe de OPCW en haar 193 lidstaten werken aan de eliminatie van chemische wapens.
  • Begrijp hoe de robuuste verificatieregeling van het verdrag werkt om te voorkomen dat chemische wapens opnieuw de kop opsteken.
  • Een demonstratie van apparatuur voor het opsporen van chemische wapens van dichtbij meemaken.
  • Meer te weten komen over het boeiende stageprogramma van de OPCW, met informatie over hoe je je kunt aanmelden.


Kom meer te weten over het werk van de OPCW en het wereldwijde streven naar een wereld zonder chemische wapens.

OPCW werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN