Chemische wapens elimineren

Het Verdrag inzake chemische wapens is het meest succesvolle verdrag inzake massavernietigingswapens in de geschiedenis. Het verbiedt het gebruik, de ontwikkeling, de productie, de opslag en de overdracht van chemische wapens volledig. De Organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het is gevestigd in Den Haag, Nederland.

Het gebruik van chemische wapens

Sarin, VX, zwavelmosterdgas en chloor klinken misschien bekend als materialen die in chemische wapens worden gebruikt. Aanvallen met chemische wapens zijn in het geheugen gegrift. Helaas blijven chemische wapens, in het licht van recente incidenten, het leven van onschuldige slachtoffers eisen.

Bezoek OPCW

Lees hoe OPCW en zijn 193 lidstaten werken om chemische wapens over de hele wereld uit te bannen. Begrijp hoe het robuuste verificatieregime van de Conventie werkt om de heropkomst van chemische wapens te voorkomen. Bekijk de Nobelprijs voor de Vrede, die in 2013 aan de OPCW werd toegekend voor zijn “uitgebreide werk om chemische wapens uit te bannen”. Kom meer te weten over ons interessante stageprogramma en hoe je kunt solliciteren om waardevol inzicht te krijgen in internationale inspanningen om de wereld van chemische wapens te ontdoen.

OPCW aan het werk

Lidstaten die deel uitmaken van de OPCW en in het bezit zijn van chemische wapens, beloven deze te vernietigen. De OPCW controleert de vernietiging van de aangegeven voorraden chemische wapens. De OPCW voert regelmatig wereldwijde inspecties uit van chemische industriële faciliteiten om de productie van chemicaliën te controleren die kunnen worden gebruikt bij de productie van verboden wapens. Door samen te werken met een reeks partners in de industrie en de wetenschappelijke gemeenschap, bevordert de OPCW ook het vreedzame gebruik van chemie.

De OPCW evolueert om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Kom meer te weten door OPCW virtueel te bezoeken tijdens de 2020-editie van The Hague International Open Days / Just Peace Month.

Events

OPCW werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN