Het Nederlands Helsinki Comité is een niet-gouvernementele organisatie die de mensenrechten bevordert en de rechtsstaat en democratie versterkt in alle landen van Europa, inclusief de Centraal-Aziatische landen die deelnemen aan de OVSE.

Ons werk ligt voornamelijk in het uitvoeren van projecten om de juridische bescherming te versterken en het overheidsbeleid te verbeteren dat betrekking heeft op kwetsbare of kansarme groepen. We ondersteunen mensenrechten-ngo’s in het weerstaan van overheidsdruk. Daarnaast werken we aan de verbetering van de uitvoering van de OVSE-verplichtingen inzake menselijke dimensies en andere internationale mensenrechtenverdragen. We nemen actief deel aan verschillende maatschappelijke netwerken van mensenrechten-NGO’s in Europa.