De Kosovo Specialist Chambers (KSC) en de Specialist Prosecutor’s Office (SPO) zijn opgericht op grond van een internationale overeenkomst die is geratificeerd door de Kosovo Assembly, een grondwetswijziging en de wet op de gespecialiseerde kamers en het gespecialiseerde parket. De KSC en SPO zijn van tijdelijke aard met een specifiek mandaat en jurisdictie over misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en andere misdrijven onder de Kosovaarse wetgeving, die tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 in Kosovo zijn begaan of gepleegd door of tegen burgers van Kosovo of de voormalige Federale Republiek Joegoslavië. De KSC en SPO worden gefinancierd door de Europese Unie en derde bijdragende staten, waaronder Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten.

De Kosovo Specialist Chambers en het Specialist Openbaar Ministerie zijn twee onafhankelijke instellingen. Het gespecialiseerde parket is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de vervolging van misdrijven die onder de jurisdictie van de gespecialiseerde kamers vallen. De Specialist Chambers is de rechtbank wiens mandaat het is om onafhankelijke, onpartijdige, eerlijke en efficiënte strafprocedures te voeren in een veilige omgeving.

De Kosovo Specialist Chambers en het Specialistisch Openbaar Ministerie hebben een zetel in Den Haag. Hun personeel is internationaal, evenals de rechters, de president, de griffier en de gespecialiseerde aanklager.

In juni 2019 zijn de KSC en SPO verhuisd naar een nieuw pand met een volledig moderne rechtszaal en een geïntegreerd platform voor rechtbankbeheer, met een galerij voor bezoekers en de mogelijkheid om de procedures te streamen in de drie officiële talen van de rechtbank (Albanees, Engels en Servisch). ) via het internet. Het gebouw omvat ook een mediacentrum om de verslaglegging van de werkzaamheden aan Kosovo en een breder publiek te verbeteren.

Het bereiken van mensen in Kosovo en de wijdere regio is vanaf het allereerste begin een topprioriteit geweest van de Kosovo Specialist Chambers. Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de KSC stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat het mensen in Kosovo kan blijven informeren over de rechtbank en zijn activiteiten, misvattingen kan ophelderen en kan reageren op de vragen en zorgen die mensen hebben. Dit omvat het organiseren van regelmatige online evenementen met mensen uit Kosovo en de regio in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

De Kosovo Specialist Chambers en het Specialist Openbaar Ministerie zijn twee onafhankelijke instellingen. Het gespecialiseerde parket is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de vervolging van misdrijven die onder de jurisdictie van de gespecialiseerde kamers vallen. De Specialist Chambers is de rechtbank wiens mandaat het is om onafhankelijke, onpartijdige, eerlijke en efficiënte strafprocedures te voeren in een veilige omgeving.

De Kosovo Specialist Chambers en het Specialistisch Openbaar Ministerie hebben een zetel in Den Haag. Hun personeel is internationaal, evenals de rechters, de president, de griffier en de gespecialiseerde aanklager.

In juni 2019 zijn de KSC en SPO verhuisd naar een nieuw pand met een volledig moderne rechtszaal en een geïntegreerd platform voor rechtbankbeheer, met een galerij voor bezoekers en de mogelijkheid om de procedures te streamen in de drie officiële talen van de rechtbank (Albanees, Engels en Servisch). ) via het internet. Het gebouw omvat ook een mediacentrum om de verslaglegging van de werkzaamheden aan Kosovo en een breder publiek te verbeteren.

Het bereiken van mensen in Kosovo en de wijdere regio is vanaf het allereerste begin een topprioriteit geweest van de Kosovo Specialist Chambers. Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de KSC stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat het mensen in Kosovo kan blijven informeren over de rechtbank en zijn activiteiten, misvattingen kan ophelderen en kan reageren op de vragen en zorgen die mensen hebben. Dit omvat het organiseren van regelmatige online evenementen met mensen uit Kosovo en de regio in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Zie voor meer informatiemateriaal:

Events