Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN). Het werd in juni 1945 opgericht door het Handvest van de Verenigde Naties en begon in april 1946 te werken.

De zetel van het Hof is in het Vredespaleis in Den Haag (Nederland). Van de zes belangrijkste organen van de Verenigde Naties is het de enige die niet in New York (Verenigde Staten van Amerika) is gevestigd.

De rol van het Hof is om, in overeenstemming met het internationaal recht, juridische geschillen te beslechten die het door staten zijn voorgelegd en om advies te geven over juridische kwesties die het door bevoegde organen van de Verenigde Naties en gespecialiseerde agentschappen zijn voorgelegd.

Het Hof bestaat uit 15 rechters, die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad voor een ambtstermijn van negen jaar worden gekozen. Het wordt bijgestaan ​​door een griffie, het administratieve orgaan ervan. De officiële talen zijn Engels en Frans.

Internationaal Gerechtshof (ICJ) werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN