Het International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (the Mechanism) is een organisatie van de Verenigde Naties die onder meer is belast met het afhandelen van lopende zaken van het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda (ICTR) en het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (ICTY), en met het uitvoeren van andere resterende functies van deze ad-hoc-tribunalen, waaronder het opsporen van de resterende voortvluchtigen, het beschermen van getuigen, het beheren en bewaren van de archieven, en het assisteren van nationale rechtsgebieden. 

Virtuele activiteiten

Op 20 september 2020 neemt het Mechanisme deel aan de online Just Peace Month van dit jaar door virtueel ‘zijn deuren te openen’ voor het publiek. Er zullen live interactieve sessies worden gehouden en de meeste op maat gemaakte evenementen en inhoud zullen gedurende de Just Peace-maand openbaar beschikbaar blijven op onze speciale webpagina en Facebook-pagina. Deze inhoud zal ook beschikbaar zijn op de speciale webpagina van de gemeente Den Haag. 

Het virtuele bezoek van dit jaar aan het Mechanisme biedt bezoekers de mogelijkheid om meer te weten te komen over de geschiedenis van de ad hoc tribunalen en het Mechanisme, hun historische zaken op het gebied van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, evenals de conflicten uit de jaren negentig in de eerste Joegoslavië en de genocide van 1994 tegen de Tutsi in Rwanda. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de gebouwen van het Mechanism, deelnemen aan een virtuele rondleiding door de rechtszalen en videoboodschappen bekijken van de president, de aanklager en de griffier van het Mechanism, evenals een rechter die al lang in dienst is.

The Mechanism is in 2012 van start gegaan en heeft twee vestigingen: één in Arusha, Verenigde Republiek Tanzania, en één in Den Haag, Nederland. Bij de vestiging Den Haag houdt het Mechanisme zich primair bezig met taken die zijn geërfd van het ICTY, terwijl de vestiging in Arusha de taken voortzet die zijn geërfd van het ICTR. Het ICTY en het ICTR waren de eerste twee internationale strafrechtbanken van de Verenigde Naties die werden opgericht om personen te vervolgen die verantwoordelijk zouden zijn voor de ernstigste misdrijven die plaatsvonden tijdens de conflicten in de jaren negentig op de Balkan en de genocide van 1994 tegen de Tutsi in Rwanda. Het ICTY en het ICTR, opgericht in respectievelijk 1993 en 1994, hebben het landschap van het internationaal strafrecht en het humanitair recht onomkeerbaar veranderd en een nieuw tijdperk ingeluid waarin het niet langer de vraag is of personen die ernstige misdrijven plegen strafrechtelijk verantwoordelijk moeten worden gehouden. Na voltooiing van hun mandaten in 2015 (ICTR) en 2017 (ICTY), werden de resterende taken van deze tribunalen overgenomen door het Mechanisme, dat sinds januari 2018 als zelfstandige instelling opereert. 

Bij de uitoefening van zijn verschillende functies handhaaft het Mechanisme de erfenissen van deze twee baanbrekende tribunalen en streeft het ernaar de beste praktijken op het gebied van internationale strafrechtspleging weer te geven. Momenteel lopen er bij de vestiging in Den Haag van het Mechanism een ​​beroepsprocedure in de zaak van aanklager v.Ratko Mladić, evenals een nieuw proces in de zaak van aanklager v.Jovica Stanišić en Franko Simatović, naast andere gerechtelijke zaken. Op het bijkantoor in Arusha, minachting van de procedure in de meervoudig beschuldigde zaak van procureur v.Maximilien Turinabo et al. gaan door. Verder wacht het Mechanism, na de arrestatie in mei 2020 van ICTR-voortvluchtige Félicien Kabuga, momenteel op een beslissing van de Franse autoriteiten over de vraag of hij zal worden overgedragen aan het Mechanism voor berechting. 

Meer informatie

Voor meer informatie, zie het programma en de technische details over hoe u kunt deelnemen aan onze virtuele (interactieve) sessies en evenementen.

Herhalingen van al onze evenementen zijn beschikbaar op onze IRMCT Just Peace-pagina, kort nadat het evenement is afgelopen. Blijf de pagina controleren op updates.

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op de Just Peace Month van dit jaar bij het Mechanisme!

Virtual Courtroom Tour:

Judge Orie’s presentation:

Just Peace | Geoff Roberts, President of the Association of Defence Counsel (ADC-ICT):

Events