Al zo’n dertig jaar is De Haagse Hogeschool een toonaangevende onderwijsinstelling in Den Haag en omstreken. De Haagse Hogeschool kent veel lokale, regionale en nationale samenwerkingsverbanden en een uitgebreid en groeiend internationaal netwerk.

In ons onderwijs en onderzoek gaan we uit van de volgende ambities:

  • Ons onderwijs heeft een internationaal karakter en stimuleert netwerken.
  • Elke afgestudeerde verlaat De Haagse Hogeschool als wereldburger.
  • Inclusiviteit kenmerkt ons onderwijs.
  • Ons onderwijs is activerend, uitdagend en studeerbaar.
  • Ons onderzoek versterkt het onderwijs, de student en de samenleving.

Onze docenten en studenten willen zich ontwikkelen tot wereldburgers, die grenzeloos denken en stevig in de schoenen staan. Centraal hierin is de gerichtheid op de samenleving en de ander.

We willen onze studenten zo krachtig maken dat ze de wereld, waarin ze leven kunnen veranderen en verbeteren. Door samen te werken, te groeien en elkaar te stimuleren. Want we hebben nieuwe antwoorden nodig op alle uitdagingen, ver weg en dichtbij. En die vinden we alleen als we doorlopend elkaars inzichten, vaardigheden en technieken delen en leren toepassen: Let’s change. You. Us. The world.

Chair of United Nations Studies in Peace and Justice

Het lectoraat / de leerstoel United Nations Studies in Peace and Justice (geleid door Prof. Dr. Alanna O’Malley) op De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden is ingesteld door de gemeente De Haag in 2018. De onderzoeksgroep werkt aan zichtbaarheid en relevantie van de VN en verbindt de internationale organisaties, het maatschappelijke middenveld en de jongeren in Den Haag met elkaar. Voor jongeren organiseert het lectoraat UN Youth Impact, de minor Making Peace not War op De Haagse Hogeschool, en lessen over de VN voor scholieren. Het onderzoek richt zich op onderbelichte actoren binnen de VN: vrouwen, jongeren en actoren uit ontwikkelingslanden.Het lectoraat organiseert diverse congressen rondom het 75-jarig bestaan van de VN. Actuele informatie is te vinden op Twitter.

De Haagse Hogeschool werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN