De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) is een wereldwijde intergouvernementele organisatie die zich inzet voor de geleidelijke eenmaking van internationaal privaatrecht, het overbruggen van continenten, juridische tradities en sociale en culturele achtergronden. Meer dan 150 staten zijn verbonden aan het werk van de HCCH, met 85 leden (84 staten en de Europese Unie) en nog eens 70 niet-lidstaten die wel aangesloten partijen zijn.

De HCCH is de enige internationale wetgevende organisatie in Den Haag (het is geen rechtbank of tribunaal). De HCCH stelt verdragen (HCCH-verdragen) op die duidelijkheid en richting geven in grensoverschrijdende betrekkingen op drie hoofdgebieden: familierecht en kinderbescherming, geschillenbeslechting en erkenning van documenten en handels- en financieel recht. De verdragen hebben een directe, positieve invloed op het leven van mensen en worden in sommige gevallen miljoenen keren per jaar toegepast. De HCCH-verdragen met de meeste verdragsluitende partijen hebben betrekking op authenticatie van documenten (1961 Apostille), interlandelijke adoptie (1993 Adoption), internationale kinderontvoering (1980 Child Abduction), betekening van stukken in het buitenland (1965 Service) en het verkrijgen van bewijs in het buitenland (1970 Evidence). Het meest recente HCCH-verdrag is in 2019 aangenomen en houdt zich bezig met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

De eerste “Haagse Conferentie” vond plaats in 1893, op initiatief van de Nederlandse geleerde Tobias Asser, waarmee de HCCH de oudste intergouvernementele organisatie in Den Haag is. Sinds het halverwege de twintigste eeuw een permanente organisatie werd, is de zetel van het HCCH-secretariaat (Permanent Bureau) ook in Den Haag gevestigd. Het Permanent Bureau verricht onderzoek en voorbereidende werkzaamheden in de aanloop naar vergaderingen en onderhandelingen, naast de ondersteuning van de effectieve werking van de HCCH-verdragen.

Wij nodigen u uit om onze website te bezoeken, met ons in gesprek te gaan op sociale media, en onze evenementen bij te wonen op woensdag 30 september om meer te weten te komen over de HCCH, de mensen die hier werken, en het werk dat we doen.

Introduction to the HCCH video 
2019 HCCH Judgments Convention Diplomatic Session video

Events

HCCH (Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht) werkt aan de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoel van de VN