Impunity Watch

Impunity Watch (IW) is een non-profit mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor het beëindigen van de straffeloosheid voor ernstige mensenrechtenschendingen, met name in landen die een gewelddadig verleden achter de rug hebben. 

Wij analyseren, bepleiten en werken samen om lokale gemeenschappen te helpen verantwoording te vragen voor grove mensenrechtenschendingen en systematisch onrecht. In ons werk, hanteren wij een bottom-up, participatieve en contextgevoelige aanpak en ondersteunen wij slachtoffers en overlevenden bij het uitoefenen van hun rechten. Ons werk is juridisch, sociaal en politiek. 

IW begon haar werk in 2004, in antwoord op oproepen van Guatemalteekse mensenrechtengroeperingen voor meer steun in hun strijd voor genoegdoening na het interne gewapende conflict van 1960-1996. Het werd in 2008 in Nederland geregistreerd als onafhankelijke stichting. Vandaag de dag werkt IW in een groot aantal landen en heeft kantoren in Burundi, Guatemala en Nederland.