maandag 21 september 2020 13:00 tot 14:00
georganiseerd door International Alert

‘COVID, conflict en crises: wat staat ons te wachten voor 2021?’

Maandag 21 september 2020, 13:00 – 14:00 uur (BST) Online aanmelden

International Alert nodigt u graag uit voor ons webinar over ‘COVID, conflicten en crises: wat staat er te wachten voor 2021?’

Bijna een jaar na de nieuwe realiteit die COVID-19 is, is het duidelijk dat de gevolgen ervan, op het gebied van gezondheid maar ook politiek en economisch, zowel ingrijpend als langdurig zullen zijn.

In veel opzichten moet de volledige impact van de pandemie nog worden gerealiseerd, maar in fragiele en door conflicten getroffen staten zijn de effecten sneller merkbaar. 

COVID-19 heeft een bijzondere rol gespeeld bij het versterken van conflictfactoren met betrekking tot veiligheidstroepen, stigmatisering en marginalisering van minderheidsgroepen, en falende governance, en heeft de kloof van vertrouwen tussen burgers en hun staten in veel contexten blootgelegd. 

In de praktijk heeft het ook voor grote uitdagingen gezorgd voor vredesopbouworganisaties en hun lokale partners, die vertrouwen op menselijke interactie als een belangrijk instrument voor het oplossen van conflicten en het bevorderen van vrede. 

Dus wat houdt de toekomst in? In dit webinar wordt onderzocht wat we de komende 12 maanden kunnen verwachten op het gebied van COVID-19 en het conflict.  We zullen ‘terugkijken om vooruit te kijken’ en de ervaringen delen over hoe ons Filipijnse team heeft samengewerkt met bestaande netwerken en nieuwe partnerschappen heeft gesmeed in combinatie met gegevens over conflictmonitoring om de overheidsbenaderingen van de pandemie vorm te geven. 

We zullen horen hoe ons team van de Grote Meren de lessen uit de ebola-respons toepast om informatiesystemen te verbeteren om geruchten tegen te gaan, het vertrouwen tussen gemeenschappen en zorgverleners te herstellen en de conflictgevoeligheid van reacties te verbeteren.  Het webinar biedt ook een breder mondiaal perspectief op de veranderende dynamiek. 

Panel: Mike Young – CEO, International Alert Cindy Chungong – Regionaal directeur Afrika, International Alert Nikki de la Rosa – Landendirecteur Filipijnen, International Alert Wale Osofisan, PhD – Senior Director Governance Technical Unit, International Rescue Committee (voorzitter) 

Brengt u deze uitnodiging ook uit naar collega’s die mogelijk geïnteresseerd zijn om aanwezig te zijn.