woensdag 7 oktober 2020 11:00 tot 12:00
georganiseerd door The Hague & Partners

Den Haag, algemeen bekend als de Internationale Stad van Vrede en Recht, heeft veel energie gestoken in het creëren van een mogelijk ecosysteem voor sectoroverschrijdende samenwerking. Elke dag komen meer dan 30.000 mensen samen om te werken aan oplossingen voor een betere, veiligere en rechtvaardigere wereld. De gemeente Den Haag is trots en verheugd organisaties te verwelkomen die bijdragen aan deze missie. Het doel van dit webinar is om de sector Peace & Justice in Den Haag te introduceren.