dinsdag 12 oktober 2021 15:00 tot 16:00

De Inner Niger Delta (IND) – een belangrijk waterrijk gebied voor de landbouw in Mali, bevolkt door ongeveer 2 miljoen mensen die leven van veeteelt, landbouw en visserij – is sinds 2015 getuige van hevig intercommunaal geweld, ondersteund door de toename van het aantal gewapende jihadistische en zelfverdedigingsgroepen. Toegang tot en concurrentie om natuurlijke hulpbronnen zoals visgronden en weidegronden zijn enkele van de vele oorzaken van het aanhoudende geweld.

In deze context brengt het Partnerschap Water, Vrede en Veiligheid (WPS) – een initiatief dat wordt gesponsord door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken – lokale actoren op nationaal, regionaal en lokaal niveau bijeen om de verbanden tussen variaties in de beschikbaarheid van water, de daarmee samenhangende ecosysteemdiensten, de bestaansmiddelen van verschillende groepen mensen en grieven die tot conflicten leiden, beter te begrijpen en aan te pakken. Het WPS-partnerschap gebruikt verschillende analyse- en dialooginstrumenten om te pleiten voor een meer inclusief en beter ge├»nformeerd waterbeheerbeleid.

Discussieer op 12 oktober met ons mee over onze aanpak nu dit engagement zich blijft ontwikkelen en veranderen.

Water, Peace & Security | International Alert | IHE Delft | Wetlands Int. | Deltares