zondag 19 september 2021 00:00 tot 23:59

HET VERDRAG INZAKE CHEMISCHE WAPENS

Het Verdrag inzake Chemische Wapens is het meest succesvolle ontwapeningsverdrag, dat een hele klasse van massavernietigingswapens elimineert. Het bevat een alomvattend verbod op de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden, de overdracht en het gebruik van chemische wapens. De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De OPCW is gevestigd in Den Haag, Nederland.

BEZOEK DE OPCW

Bezoek de OPCW tijdens de editie 2021 van Just Peace Month.

Een beperkt aantal wandeltochten wordt aangeboden door #JPM21, waarbij u de kans krijgt te luisteren naar een korte presentatie over het werk van de organisatie net buiten het hoofdkantoor van de OPCW en inzicht krijgt in de internationale inspanningen om de wereld te bevrijden van chemische wapens.

  • Leer hoe de OPCW en haar 193 lidstaten werken aan de eliminatie van chemische wapens.
  • Begrijp hoe de robuuste verificatieregeling van het verdrag werkt om te voorkomen dat chemische wapens opnieuw de kop opsteken.
  • Een persoonlijke demonstratie van apparatuur voor het opsporen van chemische wapens van dichtbij meemaken.
  • Meer te horen over het boeiende stageprogramma van de OPCW, met informatie over hoe u kunt solliciteren.

Meer te weten komen over het werk van de OPCW en het wereldwijde streven naar een wereld zonder chemische wapens.

Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube