woensdag 22 september 2021 12:00 tot 13:00

Locatie: Online

Tijd: 12:00

In deze lezing zullen sommige van de meest invloedrijke HCCH verdragen en instrumenten worden voorgesteld door HCCH medewerkers vanuit het perspectief van de individuen en ondernemingen die er rechtstreeks baat bij hebben.

Hoewel dit een online-evenement is, kunnen er voorzieningen worden getroffen zodat een beperkt aantal deelnemers toch persoonlijk aanwezig kunnen zijn. Geregistreerde deelnemers zullen te zijner tijd worden ingelicht indien deze optie beschikbaar komt.

Over deze lezing

Kom met ons mee om meer te weten te komen over enkele van de meest invloedrijke HCCH Verdragen! Wordt mijn diploma in het buitenland geaccepteerd? Kan ik kinderalimentatie krijgen als mijn ex-partner het land verlaat? Hoe wordt een geschil met een internationale zakenpartner behandeld? Wordt bij een internationale adoptie het belang van het kind in acht genomen?

In de hedendaagse wereld zijn individuen en bedrijven voortdurend betrokken bij grensoverschrijdende interacties. Werk, studies, winkelen, reizen, relaties en handel vinden vaak plaats in meerdere landen. Deze activiteiten vereisen een hoge mate van rechtszekerheid en voorspelbaarheid om te kunnen gedijen. Grensoverschrijdende activiteiten vertonen echter vaak lacunes in het rechtskader als gevolg van de verschillen tussen de rechtsstelsels van de verschillende landen. Om deze lacunes op te vullen is de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) verantwoordelijk voor de onderhandelingen over en de goedkeuring en werking van internationale verdragen, de HCCH verdragen of protocollen, waarbij staten verdragsluitende partijen kunnen worden, en soft law instrumenten, die staten kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun eigen wetgevende oplossingen. In deze lezing zullen sommige van de meest invloedrijke HCCH verdragen en instrumenten worden voorgesteld door HCCH medewerkers vanuit het perspectief van de individuen en ondernemingen die er rechtstreeks baat bij hebben.

HCCH Website | LinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube