dinsdag 2 november 2021 14:45 tot 17:15
georganiseerd door Dialoog in Den Haag

Tijd: 14:45-17:15

Locatie: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12 Den Haag

“Er is geen tijdperk in de geschiedenis geweest waarin we 27 miljoen slaven hadden. En die zijn er op dit ogenblik wel. Zelfs als we alle slaven die ooit uit Afrika geëxporteerd zijn, komen we niet aan 27 miljoen. Het gebeurt nu. Maar kent u iemand in uw omgeving die zich daar nu druk om maakt?”

John de Bye, auteur “Liefde in Slavernij”.

Haags Vredesinitiatief werkt samen met Dialoog in Den Haag om moderne vormen van slavernij onder de aandacht te brengen bij Haagse stadgenoten. Slavernij is niet meer van deze tijd vandaar dat we  ons inzetten opdat we het leren (her)kennen en onderzoeken wat ieder kan bijdrage om het te voorkomen.

Programma:

14:45 uur: ontvangst door Marie Anne van Erp van Haags Vredesinitiatief

15:00 uur: inleiding op moderne slavernij door Fairworks 

15:25 uur: in dialoog in kleine groepjes

16:45 uur: plenair delen van bevindingen & stilstaan bij vragen die leven over het vervolg

17:15 uur: afscheid nemen van elkaar

Meedoen en je steentje bijdragen? Je kunt je aanmelden via [email protected] o.v.v. moderne slavernij.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marie Anne Van Erp [email protected] en bij www.dialoogindenhaag.nl

Dit is een inititief vanuit het Haags Vredesinitiatief in samenwerking met Dialoog in Den Haag, IDHEM-Xtra, FairworkSegbroek College en Hofstad Lyceum. Deze dialoog is een onderdeel van een programma van het Haags Vredesinitiatief om moderne slavernij onder de aandacht te brengen.